Cirql.eu

Zundert Floreert
de Kwekerij

Waardesturing een nieuw perspectief

Download het boek gratis

Samenwerken aan de gezonde toekomst van het gebied zijn we tijdens de pilot ‘Zundert Floreert’ gaan noemen. Voor de mensen in Zundert is dat nu een duiding van hun specifieke proces. Door het te doen wordt dat steeds van meer mensen en wordt het duidelijker en sterker. Andere gebieden kunnen dit ook gaan doen. Ieder gebied zal daarvoor eigen woorden vinden. Maar de gebieden die met een gedeelde droom en een gedeeld proces zelf meer regie over hun toekomst nemen, hebben ook iets gemeen. Dat komt voort uit een diep besef van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het heden en de toekomst. Dat noemen we ‘gezamenlijke waardesturing’. Met die titel kunnen gebieden ook ervaringen uitwisselen en elkaar helpen.

 

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door de vruchtbare samenwerking met: Dorpsraden Zundert, ZLTO afd. Zundert-Rijsbergen, Treeport, Marcel van Miert, Gemeente Zundert, Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant en vele mensen in Zundert. Op de website www.zundertfloreert.nl is nog veel meer te lezen over de manier van samenwerken en de resultaten in het Zundertse buitengebied.

Neem contact op over
'Zundert Floreert de Kwekerij'

Origame B.V.
Postbus 150
3940 AD Doorn

The Netherlands
info@origame.eu

© Copyright 2018. All Rights Reserved. – Photo Credits: S. Stuebing