Verbinding en scheiding

Het verband tussen verschil en gelijkheid wordt gevormd door een bijzonder fenomeen: elke verbinding tussen twee gebieden levert een scheiding tussen twee andere gebieden. Rijkswaterstaat illustreert dit mooi: wij verbinden A en B, daarmee worden de gebieden terzijde van de weg van elkaar gescheiden (C-D). De weg verbindt en haaks daarop ontstaat scheiding. Deze gedachten over verbinden en scheiden worden als een belangrijke opbrengst van de Relatietheorie gezien, onder meer door stedenbouwkundigen. Verbinding staat loodrecht op scheiding en dus ook: gelijkheid staat loodrecht op verschil.