Verschil en gelijkheid

Van Leeuwen volgt grote denkers uit de cybernetica (Wiener / Rosh Ashby) en de information theory (Shannon) door verschil en gelijkheid (is geen verschil) in tijd en ruimte centraal te stellen. Ecologie kenmerkt zich tenslotte vanwege het feit dat levensomstandigheden (condities) niet overal gelijk zijn en dat organismen verschillende levensomstandigheden kennen (verschil). Dit vormt de basis van het distributiepatroon van planten- en diersoorten die in de ecologie bestudeerd worden.